"Аркус-Сигурност" ООД представя на Вашето внимание услугите и дейностите, развивани от нас. Надяваме се, че информацията, която ще намерите тук, ще създаде условия за едно бъдещо сътрудничество. Заявка за офертаЗаявка за оферта

 "Аркус Сигурност" ООД притежава ЛИЦЕНЗИ под No 771 и No 74 за извършване на ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ .( Вижте лицензите )
 


Плати онлайнПлати онлайн

ДейностиДейности НовиниНовини

Физическа охрана на лица и тяхното имущество (сгради, офиси, помещения, стопански обекти и други).

 

Техническа охрана (СОТ). Системи за видео контрол. 24-часово наблюдение (мониторинг) на обекти и предприемане на адекватна реакция след получаване на информация от тях.

 

Маркиране на автомобили      

 

Маркиране и контрол на лизингови обект

 

Съдействие при събиране /погасяване/ на просрочени вземания от физически и/или юридически лица /към банки,  лизингови дружества и др. финансови институции/

 

 

     

© Аркус Сигурност ООД powered by x-non, design by petyod